Dom Maklerski Bartłomieja Kasperka

DomBar:

Skontaktuj się z nami tel. 9459595495

Jesteśmy instytucją finansowa posiadającą zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie określonych czynności stanowiących działalność maklerską. Umożliwiamy swoim klientom założenie rachunku inwestycyjnego, na którym przechowywane są informacje o posiadanych przez niego środkach pieniężnych oraz papierach wartościowych. Klient może dokonywać zleceń transakcji kupna oraz sprzedaży instrumentów finansowych na giełdzie, które wykonywujemy w waszym imieniu. Zatrudnieni są u nas najlepsi maklerzy, którzy są upoważnieni przez do dokonywania transakcji na giełdzie. Jesteśmy domem maklerski nieposiadającym członkostwa na giełdzie czyli afiliantem.